Oor Ons

Die Voortrekkers is ‘n kultuurbeweging wat die modern Afrikaner, in besonder sy jeug,
bemagtig die jeug om as positiewe Burgers en konsekwente Christene, suksesvol te wees,
in hul roeping tot diens. Die resultaat van Die Voortrekkers se Leierskapontwikkeling
is selfdoen-Vaardighede, Waardegedrewe Antwoorde en Praktiese Toepassings.